Варна и Бургас - Трите ключа

Варна и Бургас - Трите ключа
В началото Условия Оборудване WEB Каталог Новини Печатни издания
 

ПРЕСЦЕНТЪР

Завърши 34-тото издание на изложение ТРИТЕ КЛЮЧА - ДОМ, ОФИС, ВИЛА.
XXXІV специализирано изложение за строителство и обзавеждане
Излезе нов продукт от лабораторията на Фирма Баумастер ЕООД
Завърши 33-то издание на изложение ТРИТЕ КЛЮЧА - дом,офис,вила
XXXІІІ специализирано изложение за строителство и обзавеждане
100 години европейска федерация на пчеларските организации АПИСЛАВИЯ
Поредните измамници!!! Отново спекулират с Вашето доверие!
ВНИМАНИЕ!
XXXІІ специализирано изложение за строителство и обзавеждане
 

ГАЛЕРИЯ

Оборудване

Варна

Бургас

Велико Търново
Купон с New Balkan Tours

Сватбен салон Варна 2009

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ
ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ "ТРИТЕ КЛЮЧА - ДОМ-ОФИС-ВИЛА"

Право на участие
Право на участие в изложението има всяко физическо или юридическо лице с предмет на дейност, отговорящ на тематиката на мероприятието.
Ню Болкан Турс (НБТA) се задължава да предостави на ЗАЯВИТЕЛЯ за времето на провеждане на изложението заявения от него щанд или изложбена площ, обзавеждане и допълнителни услуги. Цените в заявката-договор са посочени в евро, без ДДС и се отнасят за целия период на изложението.

Избор на място. Плащания и неустойки
Изборът на места става по реда на заявките със заплащане на 50% авансово от цялата сума за участието. На ЗАЯВИТЕЛЯ не се разрешава да прехвърля цялата или част от наетата площ на трети лица без съгласието на НБТA
След получаване на съответната сума, НБТA гарантира запазеното от заявителя място.
Краен срок за изпращане на заявките – 1 календарен месец преди деня за внасяне на мострите в изложението.
Краен срок за заплащане на цялата сума по попълнената заявка-договор: 1 календарен месец преди първия изложбен ден.
Внесени суми не се възстановяват.
При отказ от участие след изтичане на крайния срок за изпращане на заявките, ЗАЯВИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на цялата сума по попълнената от него ЗАЯВКА - ДОГОВОР.
При забавяне на плащането на дължимата сума след приключване на изложението, ЗАЯВИТЕЛЯТ се задължава да заплати и лихва в размер на 0,2 % за всеки просрочен ден.
Заявка на допълнително оборудване в срок по-малък от 10 дни преди първия изложбен ден се счита за експресна и се таксува с 200% надценка.

Банкови сметки
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - Варна
SWIFT BIC код UNCRBGSF
Разплащателна в левове за изложение ТРИТЕ КЛЮЧА – ВАРНА, както и за хотелско настаняване по преференциалните оферти за участници в изложенията :
НБТА ЕООД:
IBAN: BG 27 UNCR 9660 105 637 51 05

Площ и щандове
Незастроена площ - Ню Болкан Турс предоставя нето незастроена изложбена площ. Всеки започнат квадратен метър се счита за 1кв.м. Наемът за площ не включва изграждането на щандове и бунгала, преградни стени, фризове за рекламни надписи и други услуги.
Застрояване на щанд – Щандовете се изграждат с конструкция тип “Октанорм” или “Сима”. Застрояването на щанд не включва допълнително оборудване и ел. захранване.
Изграждане на луксозен щанд – включва застилане с мокет, осветление и рекламна кула, на която да поставите своята реклама. Таксува се + 25% върху заявените площ, застрояване, ел.захранване и допълнително оборудване.
Изграждане на щанд по проект на клиента – цената се договаря допълнително, в зависимост от сложността на изпълнявания проект.

Препотвърждаване на настоящо място
Ако желаете да препотвърдите настоящото си място и за следващо участие, можете да го направите с писмен договор-заявка и авансово плащане по договора по време на текущото изложение до 16.00 часа на третия изложбен ден. Непотвърдените до този момент места се пускат в свободна продажба.
Не се приемат заявки от фирми с непокрити финансови задължения към НБТА.

Такса участие
Таксата - участие: 70 EURO е задължителна за всички участници в изложението и включва:
рекламно каре 87*60мм = 1/3 черно-бяла страница от справочника на изложението, 2 броя справочници, 2 броя реверни знаци, 2 покани за участие в коктейла на изложението, обща охрана, осветление, организационни разходи, информационно обслужване, свободен достъп до всички общи прояви, изработване и поставяне на щанда на стандартен шрифтов надпис от PVC-фолио с името на фирмата.
Всички допълнителни (извън стандартните) фирмени надписи и емблеми се заявяват предварително и се заплащат по определена тарифа.

Внасяне на мострите
Фирмите, участващи в изложението, имат на разположение 2 (два) дни преди деня, в който е обявено официалното откриване на изложението, за да внесат своите мостри и да аранжират щандовете си.
Разтоварването на тежкотоварните автомобили става по предварително зададен график, с номер и час на пристигане.

Изнасяне на мострите
Изнасянето на мостри и експонати от щандовете, както и демонтаж на щандове се извършва в деня, след закриване на изложението с работно време от 08,30 до 19,00ч.
Не се допуска изнасяне на мостри и експонати от щандовете, както и демонтаж на щандове преди официалното закриване на изложението. Санкция при нарушение – 150 ЕВРО.

Рекламни позиции в залите
Поставянето и окачването на рекламни носители по стени, парапети, решетки, балкони, входове се счита за рекламна позиция в залата и се таксува по определена тарифа.

Работно време на изложението
за изложители: от 09:30 до 19:30 часа. Влизането на изложителите преди работното време за посетители става само с баджове-пропуски за изложението.
за посетители: от 10:00 до 19:00 часа.
Официално откриване - в първия изложбен ден, от 11:00 часа.
Коктейл по повод откриване на изложението – първият изложбен ден, от 20.00 часа.
Връчване на призовете и тържествено закриване на изложението ТРИТЕ КЛЮЧА - от 18:00 часа в последния изложбен ден.

Участниците в изложението самостоятелно уреждат следните въпроси:

• Застраховка на стоките и експонатите си.
• Изнасяне на амбалажа до определените места след аранжиране на щандовете си.
• Всички митнически и данъчни формалности и разрешителни, необходими за безпрепятствено излагане, договориране и продажба на стоки и експонати.
 

Противопожарна безопасност
Задължително е спазването на указанията на организаторите и на противопожарната охрана, отнасящи се до реда и безопасността.
Не е разрешено пушенето по щандовете, в залите и фоайетата, освен на обозначените за това места.
Не се допуска излагането на леснозапалими и взривоопасни експонати.

Щети, липси и повреди
Не се допуска нарушаване целостта на изложбени площи и конструкции (пробиване, лепене и др.), надраскване, боядисване и т.н. Нанесените имуществени вреди се таксуват по пазарни цени към момента на причиняването им и се отразяват с констативен протокол в окончателната сума за плащане, за сметка на изложителя.
НБТA не носи отговорност за настъпили липси и повреди през работното време на изложението.

Резервации за хотелско настаняване
НБТA предоставя възможност на изложителите да направят резервации за ползване на хотел за периода на изложението. Заплащането и издаването на документи за нощувките се извършва в офиса на Ню Болкан Турс или по банков път.

Допълнителни услуги
НБТA предоставя възможност на фирмите да презентират своята дейност и/или продукти, като тези презентации ще бъдат включени в съпътстващата програма на изложението. Цената на тази услуга се определя допълнително, в зависимост от изискванията на изложителя.

Общи условия
Всички спорове, възникнали между НБТA и ЗАЯВИТЕЛЯ се решават чрез преговори. В случай, че не се постигне споразумение, спорът се отнася до съответните съдебни органи на Република България.
Настоящата заявка – договор се изготвя в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните – и влиза в сила от датата на подписване.
 

 

© Copyright - New Balkan Tours Agency - Created and Powered by Studio IDA